Det er ikke sykehusinnleggelser og døde som avgjør myndighetenes grad av Korona covid-19 restriksjoner, men antall smittetilfeller på en høyest usikker covid-19 test som kan gi positivt og negativt resultat om hverandre til og med utslag på hva som helst. Hvis alle ble enige om aldri mer la seg teste ville grunnlaget for alle tiltakene smuldre bort. færre som tester seg nærmere er vi gjenåpning av samfunnet. Legemiddelindustrien eksperimenterer. Hvem bryr seg om mange blir syke og dør av vaksinene så lenge det ikke rammer deg selv og dine nærmeste...eller hva mener du?